Najczęściej występujące problemy laktacyjne w okresie poporodowym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Gebuza, Karolina Jaworska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska

2 (47) 2016 s. 148–155
Kliknij aby wrócić do spisu treści
148_2_47_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Gebuza G., Jaworska K., Kaźmierczak M., Mieczkowska E., Gierszewska M. Najczęściej występujące problemy laktacyjne w okresie poporodowym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;2(47):148–155.

Wstęp. Karmienie piersią jest optymalnym sposobem karmienia niemowląt i małych dzieci. Kobiety często rezygnują z karmienia naturalnego z powodów nieuzasadnionych medyczne, które są często wynikiem braku wiedzy. Cel. Celem badań było porównanie przebiegu karmienia piersią u kobiet ze względu na rodność. Materiał i metody. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety, który zawierał 40 pytań: otwartych i zamkniętych, które dotyczyły przebiegu karmienia piersią. W badaniu brało udział 100 kobiet we wczesnym połogu. Wyniki. Problemy z samodzielnym przystawieniem dziecka do piersi występowały częściej u pierworódek niż wieloródek. Nie zaobserwowano, aby problemy w karmieniu naturalnym, takie jak: brak pragnienia ssania piersi przez dziecko, problem chwytania brodawki sutkowej, karmienie dziecka w nocy, żółtaczka, bolesność brodawek sutkowych występowały częściej u pierworódek niż wieloródek. Wnioski. Położne powinny otoczyć troskliwą opieką wszystkie kobiety po narodzinach dziecka, aby zwiększyć możliwości długiego karmienia naturalnego.

Słowa kluczowe: karmienie piersią, problemy laktacyjne, ciąża, rodność.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone