Możliwe legalne przeznaczenie środków finansowych pozostających w posiadaniu uzdrowisk

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Artur Guźlecki

1 (46) 2016 s. 119–121
Kliknij aby wrócić do spisu treści
119_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Guźlecki A. Możliwe legalne przeznaczenie środków finansowych pozostających w posiadaniu uzdrowisk. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):119–121.

Każda instytucja – także polskie uzdrowisko – jeśli się nie rozwija, to upada, cofa się w rozwoju – tak jak człowiek lub każdy inny układ biologiczny, społeczny czy prawny. W gospodarce wolnorynkowej, która jest w Polsce prawnie usankcjonowana po 1989 roku, do rozwoju każdej instytucji potrzebny jest pieniądz. Odpowiedź na pytanie, jak w świetle aktualnie obowiązującego polskiego prawa legalnie jest on wydawany w celu rozwoju układu instytucji prawnych jakim jest uzdrowisko, będzie przedmiotem rozważań w tym artykule. Celem realizacji zadania zostaną zaprezentowane i analizie poddane te fragmenty współcześnie obowiązujących aktów prawnych zaczerpniętych z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, których cytowanie i analiza da odpowiedź na postawione pytanie. W celu odpowiedzi na pytanie zostanie zweryfikowana przez cytowanie aktów prawnych hipoteza badawcza, iż wpływy te są przeznaczone na takie cele jak: utrzymanie gotowości uzdrowiska do świadczenia usług leczniczych, realizację zadań gminy uzdrowiskowej, ochronę środowiska naturalnego uzdrowiska. Autor ma nikłe kompetencje ekonomiczne i status prawny badacza, któremu nie jest dostępny wgląd w konkretne kwoty przepływające przez uzdrowisko. Niemniej jednak Autor żywi nadzieję, że wśród Czytelników znajdzie się choć jeden o statusie prawnym pozwalającym na wgląd w konkretne przepływające przez uzdrowisko kwoty finansowe i przeprowadzi analizę opłacalności ich funkcjonowania, aby odpowiedzieć na pytanie, czy prywatyzacja polskich uzdrowisk współcześnie jest dla nich jedyną możliwością przetrwania. Autorowi wypada podsumować, że hipoteza przyjęta w części metodologicznej tego tekstu potwierdziła się w całości.

Słowa kluczowe: uzdrowiska polskie, legalne sposoby wykorzystania środków finansowych.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone