Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos

1 (46) 2016 s. 113–118
Kliknij aby wrócić do spisu treści
113_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Nogal H., Wiśniewska E., Antos E. Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):113–118.

Druga połowa ubiegłego wieku była okresem dynamicznego rozwoju transplantologii klinicznej. Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów stało się faktem, a udoskonalona opieka potransplantacyjna sprawiła, że przeżycie pacjentów po zabiegach jest coraz dłuższe i powiązane z coraz lepszą jakością życia. Transplantacje stały się uznaną, skuteczną i powszechnie stosowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności narządów. Współczesne osiągnięcia transplantologii stały się możliwe dzięki badaniom naukowym i eksperymentom prowadzonym zwłaszcza w ostatnim stuleciu, jednak wzmianki na temat prób transplantowania pochodzą także z zamierzchłych czasów. Doprowadziło to do powstania nowych metod oraz technik w medycynie, służących pomocy chorym, cierpiącym na wiele dotąd nieuleczalnych chorób. Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej wskazuje na ogrom osiągnięć w wielu dziedzinach nauki.

Słowa kluczowe: transplantologia kliniczna, transplantacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone