Charakterystyka zawodu diagnosty laboratoryjnego i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Siemionow, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Ilona Zaręba, Wojciech Miltyk

1 (46) 2016 s. 110–112
Kliknij aby wrócić do spisu treści
110_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Siemionow K., Drągowski P., Teul J., Sawczuk R., Zaręba I., Miltyk W. Charakterystyka zawodu diagnosty laboratoryjnego i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):110–112.

W niniejszym artykule scharakteryzowano sylwetkę diagnosty laboratoryjnego oraz opisano jego rolę w obecnym systemie opieki zdrowotnej. W Polsce zawód diagnosty laboratoryjnego zaliczany jest do grupy zawodów zaufania publicznego i obarczony olbrzymią odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjenta. Diagnosta po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych wydaje autoryzowany wynik, który stanowi podstawę większości decyzji lekarskich. Dlatego istotnym aspektem jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne diagnosty laboratoryjnego.

Słowa kluczowe: diagnosta laboratoryjny, badania laboratoryjne, diagnostyka laboratoryjna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone