Analiza kosztów (bezpośrednich i pośrednich) związanych ze stwardnieniem rozsianym w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Krzysztof Piotr Malinowski

1 (46) 2016 s. 101–109
Kliknij aby wrócić do spisu treści
101_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Moćko P., Kawalec P., Malinowski K.P. Analiza kosztów (bezpośrednich i pośrednich) związanych ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):101–109.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z najczęstszych przewlekłych demielinizacyjnych chorób ośrodkowego układu nerwowego o prawdopodobnym podłożu autoimmunologicznym. SM jest chorobą mającą istotny wpływ na jakość życia. Dotyczy głównie młodych dorosłych osób, w związku z czym stanowi istotny problem zdrowia publicznego. Przeprowadzona analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z SM wykazała, że choroba ta generuje znaczące koszty dla polskiego systemu ochrony zdrowia w analizowanym okresie (2013–2015). Koszty związane z refundacją leczenia w ramach programów lekowych w 2015 roku mogą wynieść prawie 300 mln zł, a koszty pośrednie w 2013 roku wyniosły blisko 60 mln zł. Przeprowadzono analizę rekomendacji wybranych agencji HTA w celu dokonania przeglądu statusu refundacyjnego leków stosowanych w leczeniu SM.

Słowa kluczowe: SM, stwardnienie rozsiane, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, NFZ.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone