Choroba peyroniego – możliwości farmakoterapii miejscowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jacek Karaszewski, Barbara Darewicz

1 (46) 2016 s. 97–100
Kliknij aby wrócić do spisu treści
97_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Karaszewski J., Darewicz B. Choroba peyroniego – możliwości farmakoterapii miejscowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):97–100.

Choroba Peyroniego to rzadkie schorzenie urologiczne, które doprowadza do skrzywienia prącia w wyniku tworzenia się włóknistej płytki w osłonce białawej ciał jamistych. W skrajnych przypadkach może uniemożliwiać odbycie stosunku płciowego. Nie wyjaśniono do tej pory etiologii choroby. Jedną z możliwości leczenia głównie we wczesnej fazie choroby jest farmakoterapia miejscowa w postaci iniekcji. Jedyny lek zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) w leczeniu choroby Peyroniego to kolagenaza Clostridium histolyticum. Jest to spowodowane niedostatecznym poznaniem patofizjologii schorzenia oraz brakiem dokładnych, kontrolowanych placebo badań przeprowadzonych na istotnej statystycznie grupie pacjentów. W pracy przedstawiono najważniejsze substancje aktywnie, które mogą przyczynić się do łagodzącego leczenia skutków choroby Peyroniego.

Słowa kluczowe: urologia, choroba Peyroniego, skrzywienie prącia, leczenie miejscowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone