Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Chrobot, Marcin Motnyk, Erwin Strzesak

1 (46) 2016 s. 61–73
Kliknij aby wrócić do spisu treści
61_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Chrobot M., Motnyk M., Strzesak E. Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):61–73.

Pakiet onkologiczny to jedna ze sztandarowych reform polskiego systemu ochrony zdrowia, która weszła w życie z początkiem roku 2015. Reforma przyniosła wiele zmian w funkcjonowaniu systemu zarówno po stronie pacjenta, który zgodnie z podstawowym jej założeniem miał mieć zapewnione szybsze i skuteczniej leczyć się na nowotwory), jaki i po stronie świadczeniodawcy, który musiał w wielu obszarach dostosować się do nowych warunków zarówno na poziomie operacyjnym jak i administracyjnym na swój koszt (niestety wraz z wejściem reformy w życie w systemie nie pojawiły się dodatkowe pieniądze, które umożliwiłyby mniej bolesne przejście przez początkowy okres dostosowawczy do nowych warunków). W artykule opisano podstawowe skutki funkcjonowania pakietu onkologicznego w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku w województwie śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim na tle rezultatów dla całego kraju. Szereg danych wskazuje jednoznacznie, że nie wszystko zadziałało, tak jak pierwotnie planował inicjator zmian, a duży ciężar reformy został przerzucony na świadczeniodawców (szczególnie biorąc pod uwagę skalę działań na duże centra onkologiczne), którzy, szczególnie w pierwszym okresie od implementacji opisywanych rozwiązań, odczuli negatywnie skutki zmian, zarówno w wymiarze finansowym jak i organizacyjnym.

Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia, pakiet onkologiczny, implementacja, reforma.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone