Pielęgniarstwo – zawód deficytowy?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Patrycja Zając, Rafał Szpakowski

1 (38) 2014 s. 64–68
Kliknij aby wrócić do spisu treści
64_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zając P., Szpakowski R. Pielęgniarstwo – zawód deficytowy?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):64–68.

Przystąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej przyczyniło się do zmiany eskalacji procesów migracyjnych wśród pracowników medycznych. Jej skala, charakter oraz skutki dla rynku ochrony zdrowia stały się przedmiotem debat na międzynarodowych audytoriach. Kluczowym problemem w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie jest postępujące starzenie się personelu oraz brak zastępowalności nowo wykwalifikowaną kadrą tych, którzy odejdą na emeryturę. Powiększająca się z roku na rok frakcja osób starszych powinna przyczyniać się do kształtowania polityki kadrowej sektora zdrowotnego. Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa powinny iść w parze z planowaniem oraz prognozowaniem popytu na pracę przez profesjonalistów medycznych. Zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństwa przyczyniają się do systematycznego wzrostu osób wymagających podstawowej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, jak i długookresowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Zwiększająca się średnia wieku populacji bezpośrednio wpłynie na funkcjonowanie rynku, w tym usług medycznych na całym świecie.

Słowa kluczowe: kadra pielęgniarska, emigracja i imigracja, starzenie się.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone