Transplantacje narządów w perspektywie transkulturowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos

1 (46) 2016 s. 52–60
Kliknij aby wrócić do spisu treści
52_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Nogal H., Wiśniewska E., Antos E. Transplantacje narządów w perspektywie transkulturowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):52–60.

Zagadnienia transplantacji narządów są w ostatnich latach tematem wielu rozważań, które mają za zadanie przybliżyć problematykę związaną z zastosowaniem przeszczepiania narządów jako współczesnej metody terapii. Postęp dokonujący się w nauce, uwzględniający osiągnięcia w naukach biomedycznych, spowodował, iż człowiek odczuwa potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie. Wprowadzanie nowych odkryć naukowych, opracowywanie nowoczesnych metod, wykorzystanie wielu różnych technologii ma zagwarantować ich zastosowanie w związku z ciągle pojawiającymi się potrzebami człowieka, wywołanymi istnieniem chorób, urazów czy deformacji, będących skutkiem procesów chorobowych czy niedorozwoju. Nauki medyczne i religia od tysięcy lat pozostawały ze sobą w ścisłym związku. Niejednokrotnie w sytuacjach moralnie czy etycznie niepewnych sięgano do autorytetów religijnych czy opinii hierarchów wyznaniowych. Obecnie, w dobie łatwości w przemieszczaniu się i podróżowania po świecie czy fali emigracji, coraz częściej w obrębie jednego kraju można zauważyć różne wpływy kulturowe. Współczesne społeczeństwa europejskie nie są jednorodne, ale coraz więcej w nich dynamicznych zmian i wpływów osób z odmienną tożsamością, wyznaniem czy kulturą i tradycjami. Te dynamicznie zachodzące w ostatnich latach zmiany niosą za sobą konieczność kształcenia profesjonalistów medycznych w zakresie różnic kulturowych. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki transplantacji narządów w perspektywie transkulturowej, uwidocznienie wieloaspektowości zagadnień z tym związanych oraz uwzględnienie pozycji pielęgniarki obecnej na każdym z etapów przeszczepiania narządów.

Słowa kluczowe: transplantacja, kultura, transkulturowość.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone