Podsumowanie 3 lat funkcjonowania systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy – eWUŚ

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Krzemińska

1 (46) 2016 s. 50–51
Kliknij aby wrócić do spisu treści
50_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krzemińska A. Podsumowanie 3 lat funkcjonowania systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy – eWUŚ. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):50–51.

System elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy towarzyszy pacjentom już od 3 lat. Za jego pośrednictwem świadczeniodawca ma możliwość sprawdzenia online uprawnień pacjenta do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jak sprawuje się powyższy system na co dzień?

Słowa kluczowe: eWUŚ, Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy, świadczeniobiorca, świadczenia zdrowotne, udzielanie świadczeń, pacjent, świadczeniodawca.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone