Poród rodzinny z perspektywny ojca dziecka

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agnieszka Berkau, Sara Suchowiak, Katarzyna Plagens‑Rotman

1 (46) 2016 s. 18–23
Kliknij aby wrócić do spisu treści
18_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Berkau A., Suchowiak S., Plagens‑Rotman K. Poród rodzinny z perspektywny ojca dziecka. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):18–23.

Wstęp. Obecność partnera, a zarazem ojca dziecka przy porodzie staje się powszechna w położnictwie. Jednym z warunków wspólnego rodzenia jest autentyczna więź łącząca oboje małżonków, która w trakcie wspólnego przeżywania ciąży i porodu znacznie się umacnia. Więź ta stanowi wielopłaszczyznowy obszar interakcji między żoną a mężem. Cel. Celem pracy było przedstawienie ojca jako osoby aktywnie uczestniczącej w porodzie rodzinnym. Materiał i metody. Dla potrzeb badawczych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze to własnej konstrukcji kwestionariusz ankiety zbudowany z 25 pytań. Badaniami objęto grupę 101 ojców, którzy brali udział w porodzie rodzinnym w Ginekologiczno‑Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu w grudniu 2015 roku oraz styczniu 2016 roku. Wyniki. Ponad połowa par – 54% swoją decyzję o obecności partnera przy porodzie podjęła przed ciążą, 42% – w trakcie trwania ciąży, natomiast zaledwie 4% – w oddziale porodowym. Wnioski. Wspólny poród wpływa pozytywnie na więzi partnerskie wtedy, jeśli decyzja o uczestnictwie partnera została podjęta wspólnie.

Słowa kluczowe: poród rodzinny, ojciec, partner przy porodzie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone