Ocena poziomu wiedzy studentów ostatnich lat studiów w uczelniach wyższych na terenie Łodzi na temat RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wioleta Wójcik, Marcin Cierniak, Krystyna Frydrysiak, Tomasz Gaszyński

1 (46) 2016 s. 12–17
Kliknij aby wrócić do spisu treści
12_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Wójcik W., Cierniak M., Frydrysiak K., Gaszyński T. Ocena poziomu wiedzy studentów ostatnich lat studiów w uczelniach wyższych na terenie Łodzi na temat RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):12–17.

Wstęp. Szybka reakcja przypadkowego świadka zdarzenia i udzielenie pierwszej pomocy niejednokrotnie zwiększyło szanse przeżycia osoby poszkodowanej. Niestety brak wiedzy i chęci podjęcia takich działań wśród ludzi młodych jest poważnym problemem społecznym. Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy jest ciągle uaktualniana i rozpowszechniana w publikacjach, a dlatego warto ją przypominać i pogłębiać, by jak najlepiej udzielić pomocy, gdy będzie ona konieczna. Cel. Celem pracy było porównanie poziomu wiedzy studentów pierwszego i ostatniego roku studiów uczęszczających na państwowe uczelnie wyższe w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Materiał i metody. Badaniu poddano 120 studentów z trzech państwowych uczelni wyższych na terenie Łodzi przy pomocy narzędzia badawczego, jakim był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Poziom wiedzy studentów uczelni wyższych na terenie Łodzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest niezadawalający. Wnioski. Badani studenci Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej mają mniejszą wiedzę na temat RKO niż studenci uczęszczający na Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dodatkowo wiedza studentów pierwszego roku studiów jest mniejsza w porównaniu z wiedzą studentów ostatniego roku. Różnice między wiedzą studentów pierwszego i ostatniego roku wynikają z wielu przyczyn, m.in. z małej ilości, braku zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy lub z fakty, że zajęcia te sa źle prowadzone.

Słowa kluczowe: pierwsza pomoc, RKO, wiedza studentów.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone