Seksuologiczne i psychologiczne problemy u pacjentek z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych – obserwacje kliniczne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Tomasz Opala

1 (38) 2014 s. 5–8
Kliknij aby wrócić do spisu treści
5_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jarząbek-Bielecka G., Buks J., Opala T. Seksuologiczne i psychologiczne problemy u pacjentek z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych – obserwacje kliniczne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):5–8.

Wstęp. Dane dotyczące stanu psychicznego pacjentów z wrodzonymi wadami układu moczowo-płciowego są bardzo rzadkie, ale stwierdzono, że reakcje na informację o nieprawidłowości i diagnozowane postawy pacjentów wobec leczenia zależą od rodzaju deformacji, wieku i osobowości pacjenta. Cel pracy. Obserwacje kliniczne dotyczące związku między rodzajem wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych a aspektami psychologicznymi. Materiał i metody. Analizowano przypadki 102 pacjentek Kliniki Ginekologii (z lat 1983–2000) z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych, u których przeprowadzano wielokierunkową diagnostykę i leczenie uwzględniając aspekty psychoseksuologiczne. Zależnie o rodzaju wad wyodrębniono 5 grup pacjentek. Wyniki. Według wyodrębnionych grup: I. Gynatrezje (tzw. „zarośnięcia”) 34 pacjentki z brakiem otworu w błonie dziewiczej (hymenektomia zastosowana we wszystkich przypadkach dała dobry rezultat). II. 11 pacjentek z przegrodami w obrębie pochwy i macicy. III.13 pacjentek ze zdwojeniem macicy i pochwy. IV. 15 pacjentek z szczątkowymi narządami płciowymi pochodzącymi z przewodów Miilera. V. 29 pacjentek z agenezją macicy/pochwy, tzw. zespół Rokitanky’ego. We wszystkich przypadkach rozpoznanie wady rozwojowej wiązało się ze stresem i problemami psychoseksualnymi, jednak najmocniej wyraża się to u pacjentek z wadami uniemożliwiającymi odbywanie stosunków płciowych i posiadanie potomstwa – (grupa V). Wnioski. Pacjentki z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych wymagają interdyscyplinarnej opieki medycznej I psychologicznej, w sposób szczególny dotyczy to pacjentek z zespołem Rokitansky’ego.

Słowa kluczowe: malformacje, genitalia, seksuologia, psychologia, ginekologia.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone